Høstekalender

Kjøp inn frukt og grønnsaken i sesongen

Det er mange fordeler med innkjøp i sesongen

Knapt noen frukt - eller grønnsakssorter kan høstes hele året i Norge. Den som kjøper hjemlig frukt og hjemlige  grønnsaker i løpet av tilsvarende sesong - ideelt sett fra dyrking på friland - profitterer på følgende fordeler:

  • Gunstig innkjøp - forårsaket av stort tilbud på nyhøstet vare, gunstigere produksjonskostnader og lavere transportkostnader.
  • Sprø og friske matvarer, som - i motsetning til importvarer - høstes modne og derved overbeviser med sin fulle smak så vel som med et høyere innhold av vitaminer og næringsstoffer. (Spesielt gjelder dette frilandsvarer, som har kunnet utvikle sin intense aroma ved frisk luft og mye sol.)
  • Mindre belastet med skadelige stoffer, da hjemlig frukt og hjemlige grønnsaker vanligvis inneholder mindre sprøytemiddelrester enn importerte varer. Bio-vare, som i tillegg er dyrket på friland. Inneholder i tillegg mindre nitrat.
  • Mindre miljøbelastning gjennom kortere transportvei og bortfall av oppvarmingskostnader ved dyrking på friland.

Den som har egen hage, har i tillegg mye glede ved  sitt hagebruk!


Høstekalender til salater (PDF)Høstekalender til gronnsaker (PDF)
Høstekalenderalender til frukt (PDF) Høstekalender til sopper (PDF)

Små detaljer – Stor hjelp. Toppits®

Toppits® Produkter

© Copyright 2016 | Cofresco merkeregistrerings-referanse: ® Registered trademark of a company of the Melitta Group  |  Cofresco Frischhalteprodukte GmbH & Co. KG