Startside > Juridisk informasjon

Juridisk informasjon og personvernregler

Juridsik informasjon og personvernregler

Databeskyttelse på et øyeblikk

Følgende notiser gir en enkel oversikt over hva som skjer med dine persondata når du besøker vår nettside. Persondata inkluderer all informasjon som kan identifisere deg personlig. Du finner detaljert informasjon om temaet databeskyttelse i vår databeskyttelseserklæring nedenfor.

Hvem er ansvarlig for innsamling av data på denne nettsiden?

Ansvarlig for databehandling på denne nettsiden er

Cofresco Frischhalteprodukte GmbH & Co. KG

Ringstr. 99

32427 Minden

Tyskland

 

Tel: +49 (0)571 8396 6

Fax: +49 (0)571 8396 700 

Email: kundkontakt@melitta.se

Hvordan samler vi inn dine data?

På den ene siden samler vi inn data du gir oss. Dette kan være data som du oppgir når du bestiller et nyhetsbrev. Når du registrerer et produkt eller benytter våre tjenester samler vi inn de data du oppgir.

Andre data samles automatisk inn av våre IT-systemer når du besøker nettsiden vår. Dette er hovedsakelig tekniske data (f.eks. nettleser, operativsystem eller tidspunkt for besøk). Dette er data som samles inn automatisk med en gang du kommer inn på vår nettside.

Analyse av dine data

Når du besøker vår nettside kan din nettsurfing bli statistisk evaluert. Dette gjøres primært med cookies (informasjonskapsler) og såkalte analyseverktøy. Analyse av din nettsurfing er anonym og derfor kan den ikke spores tilbake til deg. Du kan reservere deg mot denne analysen eller hindre den ved å ikke bruke visse verktøy. Du finner detaljer om dette i vår databeskyttelseserklæring under overskriften "Tredjeparts moduler og analyseverktøy".

Hva bruker vi dine data til?

Noen data samles inn for å sørge for at nettsiden fungerer uten problemer.

Med andre data kan vi statistisk analysere din brukeratferd på internett (f.eks. via såkalte cookies). Slike analyser er anonyme og kan ikke spores tilbake til deg. Du kan reservere deg mot denne analysen. Du finner detaljer om dette i vår databeskyttelseserklæring under overskriften "Tredjeparts moduler og analyseverktøy".

Hvilke rettigheter har du angående dine data?

Du har rett til å til enhver tid og uten kostnad motta informasjon om opprinnelse, mottaker og formål for persondata som lagres om deg. Du har også rett til å be om korrigering, blokkering eller sletting av disse opplysningene. Du kan når som helst kontakte oss på adressen som er angitt i den juridiske merknaden hvis du har flere spørsmål om persondata. Du har også rett til å klage til relevant tilsynsmyndighet.

Blir dine data overført i kryptert form?

Ja. Denne nettsiden bruker kryptering. Dette er for å forhindre at personer uten tillatelse får tilgang til dine data.

I. Generelle notiser og obligatorisk informasjon

Operatørene for disse sidene tar beskyttelse av dine persondata veldig alvorlig. Vi behandler dine persondata konfidensielt og i henhold til lovbestemte databeskyttelsesforskrifter og denne databeskyttelseserklæringen.

Når du bruker denne nettsiden blir forskjellige persondata samlet inn. Persondata er informasjon som kan identifisere deg personlig. Denne databeskyttelseserklæringen forklarer hvilke data vi samler inn og hva de brukes til. Den forklarer også hvordan og for hvilket formål dette gjøres.

Vi ønsker å gjøre oppmerksom på at dataoverføring over internett (f.eks. kommunikasjon via e-post) kan ha sikkerhetshull. Komplett beskyttelse av data mot tilgang for tredjeparter er ikke mulig.

Rett til å protestere på datainnsamling i spesielle tilfeller og mot direkte markedsføring (Art. 21 GDPR)

Hvis databehandling er basert på Artikkel 6(1)(e) eller (f) i GDPR har du rett til når som helst å protestere på behandlingen av persondata angående deg basert på din spesielle situasjon; dette gjelder også profilering basert på disse forutsetningene. Det juridiske grunnlaget som behandlingen baseres på finnes i denne databeskyttelseserklæringen.

Hvis du leverer inn en protest vil vi ikke lenger behandle dine persondata med mindre vi kan bevise overbevisende grunn til at behandling som oppveier dine interesser, rettigheter og friheter eller behandlingen gjøres for å forfekte, utøve eller forsvare rettskrav.

Hvis dine persondata brukes for direkte markedsføring har du rett til å til enhver tid motsette deg bruk av dine persondata til slik markedsføring; dette gjelder også for profilering når dette er tilknyttet slik direkte markedsføring. Hvis du motsetter deg dette vil ikke dine persondata lenger bli brukt til direkte markedsføringsformål.

Ansvarlig

Ansvarlig for databehandling på denne nettsiden finnes i den juridiske merknaden. Ansvarlig er den fysiske eller juridiske person som alene eller sammen med andre fastsetter formål og metoder for behandling av persondata (f.eks. navn, e-postadresser, osv.).

Tilbaketrekking av ditt samtykke til databehandling

Mange databehandlingsprosedyrer er kun mulige med ditt samtykke. Vi vil på forhånd innhente ditt samtykke. Du kan når som helst trekke tilbake dette samtykket. Alt du må gjøre er å sende oss beskjed om dette i e-post til kundkontakt@melitta.se. Legitimiteten for databehandlingsprosedyrene utført frem til tilbaketrekking av samtykket forblir upåvirket av tilbaketrekkingen av samtykke.

Lovbestemt databeskyttelsesansvarlig

Vi er lovpålagt å utnevne en databeskyttelsesansvarlig og har utnevnt en. Kontaktopplysninger til vår databeskyttelsesansvarlig finnes i den juridiske merknaden.

Rett til å klage til kompetent tilsynsmyndighet

Besøkende på nettsiden informeres om at de har rett til å klage til ansvarlig tilsynsmyndighet ved overtredelser av databeskyttelsen. Ansvarlig tilsynsmyndighet for databeskyttelse er databeskyttelsesombudet for forbundsstaten hvor vårt selskap har sitt hovedkvarter, Nordrhein-Westfalen, Tyskland.

Kontaktinformasjon for databeskyttelsesombudet finner du ved å klikke på følgende link: https://www.bfdi.bund.de/SharedDocs/Adressen/LfD/NordrheinWestfalen.html?nn=5217144

Rett til dataportabilitet

Du har rett til å få data som vi behandler automatisk på grunnlag av ditt samtykke eller som oppfyllelse av en kontrakt overlevert til deg eller til annen ansvarlig person i et vanlig, maskinlesbart format. Hvis du ber om direkte overføring av dataene til annen ansvarlig person vil dette kun skje hvis det er teknisk gjennomførbart.

SSL- eller TLS-kryptering

Denne siden bruker SSL- eller TLS-kryptering av sikkerhetsårsaker og for å beskytte overføring av konfidensielt innhold, som forespørsler du sender til oss som sideoperatør. Du kan kjenne igjen en kryptert forbindelse ved at adresselinjen i nettleseren endres fra "http://" til "https://" og på låsesymbolet på nettleserens adresselinje.

Hvis SSL- eller TLS-kryptering er aktivert kan ikke data du overfører til oss leses av tredjeparter.

Informasjon, blokkering, sletting

Du har rett til gratis informasjon om lagrede persondata om deg, opphav og mottakere, formål med databehandling og, om nødvendig, rett til korrigering, blokkering eller sletting av disse data til enhver tid i henhold til gjeldende juridiske krav. Du kan når som helst kontakte oss på adressen som er angitt i den juridiske merknaden hvis du har flere spørsmål om persondata.

Innvending mot reklamepostinger

Vi motsetter oss herved bruk av kontaktdata publisert i vår juridiske merknad for det formål å sende uoppfordret reklame og informasjonsmateriale. Operatørene av disse sidene forbeholder seg uttrykkelig retten til å ta rettslige skritt ved uoppfordret reklame og informasjon, slik som e-poster med spam.

Endringer i denne databeskyttelseserklæringen

Vi forbeholder oss retten til å når som helst foreta endringer i denne databeskyttelseserklæringen i overensstemmelse med juridiske krav.

II. Datainnsamling på vår nettside

Cookies

Noen nettsider bruker såkalte cookies. Cookies gjør ikke noen skade på din datamaskin og inneholder ikke virus. Cookies bidrar til å gjøre vår nettside mer brukervennlig, effektiv og sikker. Cookies er små tekstfiler som lagres på din datamaskin og lagres av din nettleser.

Du kan stille inn din nettleser så du blir informert om bruken av cookies og kun tillater cookies i individuelle tilfeller, ekskludere godkjenning av cookies for visse formål eller generelt og aktivere automatisk sletting av cookies når du lukker nettleseren din. Når cookies er deaktivert kan nettsidens funksjonalitet bli begrenset.

De fleste cookies vi bruker er såkalte "enkeltøkt-cookies". De slettes automatisk når besøket ditt er over. Andre cookies forblir lagret på din enhet til du sletter dem. Disse gjør oss i stand til å kjenne igjen din nettleser neste gang du besøker vår nettside.

Cookies som er nødvendige for å utføre den elektroniske kommunikasjonsprosessen eller for å tilby visse funksjoner som du behøver (f.eks. handlekurvfunksjon) lagres på grunnlag av Art. 6, paragraf 1 lit. f GDPR. Nettsidens operatør har en legitim interesse av lagring av cookies for teknisk feilfri og optimal levering av sine tjenester. I den grad andre cookies (f.eks. cookies for analyse av din nettsurfing) blir lagret så vil disse bli behandlet separat i denne databeskyttelseserklæringen.

Server-loggfiler

Sideleverandøren samler og lagrer automatisk informasjon i såkalte server-loggfiler som din nettleser automatisk overfører til oss. Disse er:

  • Nettleser type og versjon
  • Operativsystem som brukes
  • Hvilken nettside du kommer fra
  • Vertsnavn for tilgangsdatamaskin
  • Tidspunkt for serverforespørsel

IP-adresse

Disse data kombineres ikke med andre datakilder. Vi forbeholder oss rett til å kontrollere data senere hvis vi blir oppmerksomme på bevis på ulovlig bruk. Disse data samles inn på grunnlag av Art. 6, paragraf 1 lit. f GDPR. Nettsidens operatør har en berettiget interesse av teknisk feilfri og optimal presentasjon av nettsiden - for dette formålet må server-loggfilene lagres.

Kontaktskjema

Hvis du sender oss forespørsler ved bruk av kontaktskjemaet eller via telefon vil vi lagre din informasjon, inkludert kontaktinformasjon du har oppgitt, med hensikt å behandle forespørselen og i tilfelle oppfølgingsspørsmål. Vi vil ikke videreformidle disse opplysningene uten ditt samtykke.

Data oppgitt i kontaktskjemaet vil kun bli behandlet på grunnlag av ditt samtykke (Art. 6 paragraf 1 lit. a GDPR). Du kan når som helst trekke tilbake dette samtykket. Alt du må gjøre er å sende oss en e-post. Legitimiteten for databehandlingsprosedyrene utført frem til tilbaketrekking av samtykket forblir upåvirket av tilbaketrekkingen av samtykke.

Opplysninger du oppgir i kontaktskjemaet vil forbli hos oss inntil du ber oss om å slette, inntil du trekker tilbake ditt samtykke til lagring eller inntil formålet for lagring av opplysningene ikke lenger er tilstede (f.eks. etter at din forespørsel er behandlet). Obligatoriske lovbestemmelser - særlig oppbevaringstid - forblir upåvirket.

Registrering på denne nettsiden

Du kan registrere deg på vår nettside for å bruke ekstra funksjoner på siden. Vi bruker opplysningene som er gitt for dette formålet kun for det tilbudet eller tjenesten du har registrert deg for. Den obligatoriske informasjonen som blir etterspurt under registrering må oppgis til fulle. Ellers vil vi avvise registreringen.

Ved viktige endringer, som for omfang eller tilbud av teknisk nødvendige endringer, vil vi bruke e-postadressen som ble angitt ved registrering for å informere deg.

Data oppgitt under registrering vil bli behandlet på grunnlag av ditt samtykke (Art. 6 paragraf 1 lit. a GDPR). Du kan når som helst trekke tilbake dette samtykket. Alt du må gjøre er å sende oss en e-post. Legitimiteten for databehandlingsprosedyrene utført frem til tilbaketrekking av samtykket forblir upåvirket av tilbaketrekkingen av samtykke.

Data som blir samlet inn under registrering vil bli oppbevart av oss så lenge du er registrert på vår nettside og vil siden bli slettet. Lovpålagte oppbevaringstider forblir upåvirket.

Behandling av data (kunde- og kontraktsdata)

Vi samler inn, behandler og bruker persondata kun i den grad det er nødvendig for begrunnelse, utvikling eller endring av rettsforholdet (inventardata). Dette gjøres på grunnlag av Art. 6, paragraf 1 lit. b GDPR, som tillater behandling av data for oppfyllelse av en kontrakt eller prekontraktuelle tiltak. Vi samler inn, behandler og bruker persondata om bruken av våre nettsider (bruksdata) kun i den grad det er nødvendig for å la brukeren få tilgang til tjenesten eller for at vi skal kunne utstede fakturaer.

Innsamlede kundedata vil bli slettet etter (fullføring av ordre eller avslutning av forretningsforhold, men ikke før) at den lovpålagte oppbevaringstiden er utløpt.

III. Tredjeparts moduler og analyseverktøy

Google Analytics

Denne nettsiden bruker funksjoner for nettanalysetjenesten Google Analytics. Leverandør er Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics bruker såkalte "cookies". Disse er tekstfiler som lagres på din datamaskin og muliggjør en analyse av din bruk av nettsiden. Informasjonen som genereres av cookien om din bruk av denne nettsiden blir vanligvis overført til en Google-server i USA og lagret der.

Mer informasjon om hvordan Google Analytics håndterer brukerdata kan du finne i Googles personvernerklæring: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=no

Programtillegg for nettleser

Du kan motsette deg bruken av cookies ved å velge innstillinger i din nettleser, men legg merke til at hvis du gjør dette kan du kanskje ikke benytte alle funksjoner på denne nettsiden. Du kan også forhindre at Google samler inn og behandler data som er generert av cookien og omhandler din bruk av nettsiden (inkludert din IP-adresse) ved å laste ned og installere nettlesertillegget som er tilgjengelig under følgende link:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Innvending mot datainnsamling

Du kan forhindre Google Analytics i å samle inn dine data ved å klikke på følgende link. Det blir angitt en unntaks-cookie som forhindrer innsamling av dine data ved fremtidige besøk på denne nettsiden: Deaktiver Google Analytics

Demografriske funksjoner i Google Analytics

Denne nettsiden bruker Google Analytics-funksjonen "demografi". Dette tillater oppretting av rapporter som inneholder informasjon om besøkende på nettsidens alder, kjønn og interesser. Disse dataene kommer fra interesse-relatert annonsering fra Google og fra besøksdata fra tredjepartsleverandører. Disse dataene kan ikke tilskrives en bestemt person. Du kan når som helst deaktivere denne funksjonen under annonsepreferanser i din Google-konto eller fullstendig velge bort at Google Analytics samler inn din informasjon, som beskrevet i delen "Velg bort datainnsamling".

Databehandling på bestilling

Vi har inngått en kontrakt med Google for bestilt databehandling og implementerer til fulle de strenge kravene til databeskyttelsesmyndighetene i Tyskland for bruk av Google Analytics.

IP-anonymisering

Vi bruker funksjonen "IP-anonymiseringsaktivering" på denne nettsiden. Dette betyr at Google vil forkorte din IP-adresse innen medlemsstater i EU eller i andre stater som omfattes av EØS-avtalen. Kun i unntakstilfeller vil den fullstendige IP-adressen bli overført til en Google-server i USA og forkortet der. På vegne av operatøren av denne nettsiden vil Google bruke denne informasjonen til å evaluere din bruk av nettsiden, til å utarbeide rapporter om aktivitet på nettsiden og å forsyne operatøren av nettsiden med andre tjenester relatert til bruk av nettsiden og internett. IP-adressen som overføres av din nettleser i sammenheng med Google Analytics er ikke koblet til andre Google-data.

Rettsgrunnlag

Google Analytics-cookies lagres på grunnlag av Art. 6, paragraf 1 lit. f GDPR. Nettsidens operatør har en legitim interesse i å analyse brukeratferd for å optimere både nettsiden og sin annonsering.

Google Maps

Denne nettsiden bruker karttjenesten Google Maps over en API. Leverandør er Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. For å kunne bruke funksjonene til Google Maps er det nødvendig å lagre din IP-adresse. Denne informasjonen overføres vanligvis til en Google-server i USA og lagres der. Leverandøren av denne siden har ingen innflytelse på denne dataoverføringen.

Bruken av Google Maps er til fordel for en attraktiv representasjon av våre online tjenester og for å gjøre det enkelt å finne steder som er angitt av oss på nettsiden. Dette representerer en legitim interesse innen betydningen av Art. 6, paragraf 1 lit. f GDPR.

Du kan finne mer informasjon om håndteringen av brukerdata i Googles personvernerklæring:

https://policies.google.com/privacy?hl=no

YouTube

Vår nettside bruker programtillegg fra Googles YouTube. Denne nettsiden drives av YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA. Hvis du besøker en av våre sider som har YouTube programtillegg blir det opprettet en kobling til YouTubes servere. YouTube-serveren vil bli informert om hvilke av våre sider du har besøkt.

Hvis du er logget inn på din YouTube-konto gir du YouTube tillatelse til å knytte din nettsurfing direkte til din personlige profil. Du kan forhindre dette ved å logge ut av din YouTube-konto.

Bruken av YouTube er til fordel for en attraktiv representasjon av våre online tilbud. Dette representerer en legitim interesse innen betydningen av Art. 6, paragraf 1 lit. f GDPR.

For mer informasjon om hvordan brukerdata håndteres, se YouTubes personvernerklæring på: https://policies.google.com/privacy?hl=no

Webfont fra Google Web Fonts

For å ha en homogen visning av fonter, bruker dette nettstedet såkalte webfonter fra Google. Når du henter opp en nettside, laster nettleseren din de nødvendige webfontene til nettleserens buffer for å kunne vise tekster og fonter på en korrekt måte.

Bruk av Google Fonts er ikke autentisert. Ingen informasjonskapsler sendes av nettstedet besøkende til programmeringsgrensesnittet for Google Fonts. Forespørsler til Google Fonts programmeringsgrensesnitt er laget for ressursspesifikke domener, for eksempel fonts.googleapis.com eller fonts.gstatic.com, slik at forespørslene dine om fonter er skilt fra og ikke inneholder noen legitimasjon som du sender til google.com mens bruker andre Google-tjenester som er godkjent, for eksempel Gmail.

Hvis nettleseren din ikke støtter webfonter, vil en standard font bli benyttet av datamaskinen.

For mer informasjon, gå til https://developers.google.com/fonts/faq, og likeledes til retningslinjene for Google´s personvern: https://policies.google.com/privacy?hl=no

Webfonter fra Fast.Fonts.Net eller Fonts.com

Dette nettstedet bruker såkalte webfonter, som leveres av Monotype GmbH (fonts.com eller fast.fonts.net) for en enhetlig representasjon av fonter. Når du søker opp en side vil nettleseren din laste de nødvendige webfontene inn i nettleserens buffer for å vise tekster og fonter på en riktig måte.

Derfor må nettleseren som du bruker koble til serverne til fonts.com. Som et resultat får fonts.com vite at nettsiden vår har hatt et besøk via din IP-adresse. Bruken av Fonts.com webfonter er for å få en attraktiv representasjon av netttilbudene våre. Dette utgjør en legitim interesse i henhold til art. 6, punkt 1 lit. f i Personvernforordningen.

Hvis nettleseren din ikke støtter webfonter, vil en standard font bli benyttet av datamaskinen.

For mer informasjon om disse webfontene, se https://www.fonts.com/info/legal og retningslinjene for personvern i Fonts.com: https://www.fonts.com/info/legal/privacy samt retningslinjene for personvern for Monotype GmbH: https://www.monotype.com/legal/privacy-policy

IV. Vertstjeneste

Vi bruker vertstjenester fra it.x informationssysteme gmbh, Smart E-Business Integration, Line-Eid-Str. 1, D-78467 Konstanz, SysEleven GmbH, Ohlauer Str. 43, 10999 Berlin og PlusServer GmbH, Hohenzollernring 72, 50672 Köln.

En kontrakt om bestilt databehandling er inngått med disse vertstjenestene. Dette skal sørge for at dine data behandles i overensstemmelse med eksisterende databeskyttelseslover og at vi beholder kontroll over data som er lagret på vertstjenestens servere.

Bruken av disse tjenestene er til fordel for en stabil levering av våre tjenester. Dette er en legitim interesse innen betydningen av Art. 6, paragraf 1 lit. f GDPR.

Versjon: April 2018

Opphavsrett
® = Registrert Merke for et foretak i Melittagruppen.

Våre nettsider er opphavsrettslig beskyttet. Benyttelse til kommersielle eller politiske formål, totalt eller delvis, eller også i endret form, må prinsipielt forhåndsgodkjennes skriftlig fra Melitta Group Management GmbH & Co. KG. Det er tillatt å skrive ut, kopiere eller laste ned filer som utelukkende skal brukes privat.

Merker, tittel, logos
Alle produktnavn som er omtalt på våre nettsider er foretaksgruppen Melittas merker, likegyldig om  det er utstyrt med symbolet ® eller ikke.

Garanti og ansvar
Informasjonen på våre nettsider er framstilt med største omhu. Samtidig er foretaksgruppen Melitta opptatt av at informasjonen på nettsidene er oppdatert. Tross omhyggelig oppbygging av nettsidene kan vi ikke garantere for riktigheten og komplettheten av den presenterte informasjonen. Bruken av innholdet på nettsidene skjer på brukerens risiko. Rett til endringer forbeholdes til enhver tid.

Kryssreferanse (linker)
Linker på våre nettsider til tredjeparts nettsider er ikke på noe vis gjenstand for innflytelse fra foretaksgruppen Melitta. Denne er, for så vidt ikke annet er angitt, ikke ansvarlig for dette innholdet. Foreliggende linker til tredje part står ikke for noen form for anbefaling av deres innhold fra foretaksgruppen Melittas side, om ikke annet er spesielt uttrykt. Foretaksgruppen Melitta er ikke ansvarlig for fremmed innhold som kan finnes via slike linker.

Personvernbetingelser
Det er for oss en selvfølge å benytte personlige data ansvarsfullt. Derfor vil vi gjerne informere om at dine persondata lagres i automatiserte lagringsplasser, under hensyn til gjeldende nasjonale og europeiske personvernregler, og behandles og brukes til bearbeiding av din ordre. Av oss blir filene kun lagret og bukt til salgsformål innenfor vårt selskap hvis du uttrykkelig gir oss lov til det. For dette formål har man på alle steder på våre nettsider der personrelaterte data kreves, mulighet til å avgi samtykkeerklæring. Man kan trekke tilbake samtykkeerklæringen på ethvert senere tidspunkt gjennom en e-post eller per brev. Generelt forlanger ikke foretaksgruppen Melitta at det oppgis personrelaterte data for å benytte nettsiden.  Det betyr at nettsiden kan søkes opp uten spesiell registrering.

Lotterier, nyhetsbrev, kontakt
Innsamling, bearbeiding og bruk av personrelaterte data er delvis uomgjengelig for deltakelse i lotteri, påmelding til nyhetsbrev eller utsending av materiale og prøver gjennom posten. Foretaksgruppen Melitta samler kun inn  de data som er virkelig nødvendige for videre bearbeiding. Utover dette  peker vi på at dine data, om du ikke har gitt oss samtykke til å lagre dine data for salgsformål, utelukkende blir lagret for dette spesielle formålet, for eksempel ved deltakelse i et lotteri, bare  til  å fastslå vinneren av lotteriet, og deretter umiddelbart slettet.

Ingen viderebefordring til tredje part
Foretaksgruppen Melitta forsikrer deg en fortrolig behandling av dine data. Viderebefordring til tredje part, for eksempel gjennom salg, leie, bytte eller annet som gjør dem tilgjengelig for tredje part, skjer ikke.

Nedlasting
Nedlasting av program skjer på eget risiko. Foretaksgruppen Melitta hefter ikke for skader som måtte følge av installasjon og/eller bruk av programvare fra nedlastingsområdet, så fremt dette er lovlig. Til tross for aktuell viruskontroll er ansvar for skader og forringelse gjennom datavirus utelukket innen rammen av de juridiske regler.

Cookies
"Cookies" er små tekstfiler som letter bruken av våre online-tilbud. Våre cookies inneholder ingen personspesifikke informasjoner, slik at privatsfæren forblir beskyttet. De inneholder verken din e-postadresse eller sier oss hvem du er. De fleste søkemotorer aksepterer cookies automatisk. Du kan likevel endre din søkemotor for å unngå dette.

Opplysningsrett
Du har rett til å få opplysninger om de data som er lagret om din person til enhver tid, inkludert avsendere og mottakere av dine data så vel som hensikten med databehandlingen Forespørselen rettes skriftlig eller via e-post til den adressen som er nevnt i redaksjonsnotatet.

Google Analytics
Denne nettsiden bruker Google Analytics, en nettanalysetjeneste fra Google Inc. ("Google") Google Analytics bruker såkalte "Cookies", tekstfiler som blir lagret på din datamaskin og muliggjør en analyse av din bruk av nettsiden. Informasjonen som innsamles via cookies om din bruk av denne nettsiden blir vanligvis overført av Google til en server i USA og lagret der. I tilfelle IP-anonymisering blir aktivert på denne siden, blir din IP-adresse kuttet av Google innenfor medlemslandene i EU eller andre avtalestater innenfor EØS  på forhånd. Bare i unntakstilfeller blir den komplette IP-adressen overført av Google til en server i USA og kuttet der. Etter oppdrag fra operatøren av denne nettsiden vil Google benytte denne informasjonen til å evaluere bruken av nettsiden, sette sammen rapporter om aktiviteten på nettsiden og til å tilby  tjenester forbundet med nettsidebruken og internettbruken overfor nettsideoperatøren. Den IP-adressen  som formidles til Google fra din søkemotor gjennom Google Analytics vil ikke bli koblet sammen med andre data fra Google. Du kan forhindre lagringen av cookies gjennom en tilsvarende innstilling på din søkemotor; men vi vil peke på at du i så fall ikke vil kunne benytte samtlige funksjoner på vår nettside i fullt omfang Utover dette kan du hindre innsamlingen av data gjennom cookies fra Googles side som angår din bruk av nettsiden (Inkl. din IP-adresse), så vel som bearbeidingen av disse dataene hos Google ved å laste ned og installere den nettleser-plugin som finnes på følgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Vi vil peke på at Google på denne nettsiden har utvidet Google Analytics med koden "gat._anonymizelp();", for å garantere en anonymisert innsamling av IP-adresser (sågar IP-masking).

Nærmere informasjon om bruksbetingelser og personvern finnes under http://www.google.com/analytics/terms/no.html bzw. unter http://www.google.com/policies/privacy/.