Hva er massebalanse?

For å bidra til en mer bærekraftig verden har vi, sammen med våre leverandører av råmaterialer, valgt en massebalansemetode. Denne metoden muliggjør og støtter opp om bruk av plast som er fremstilt av gjenvunnet eller fornybare råmaterialer, noe som innebærer mindre sløsing av ressurser.

Bærekraftig og ressursbesparende produksjon

Vi ønsker å fremstille våre produkter av plast fra fornybare eller resirkulerte råmaterialer, det vil si biobasert plast. Denne plasten produseres ikke kun for oss og baserer seg derfor ikke på en kvantitet som vi etterspør, men produsenter fremstiller den som lagervare, og vi får så mye som vi trenger av produktet. Den mengden plast vi bruker utgjør likevel en veldig liten del av produksjonskapasiteten til disse produsentene. Dessuten er disse integrerte (såkalt "verbund") og komplekse produksjonsanleggene tett knyttet sammen.

Bruk av biobasert plast for massebalanse

Hvis produsenter derimot vil tilby ren, biobasert plast, kan de bare produsere etter en bestilt mengde. Dette ville kreve etablering av helt nye fabrikker, eller at de eksisterende anleggene ble stengt ned og rengjort mellom produksjon av biobasert og fossilbasert plast. "Dødtiden" for et slikt anlegg ville raskt kommet opp i en hel uke eller til og med lenger. I dag brukes biobasert plast bare i små mengder, og kostnadene ved å etablere en ny fabrikk eller nedstengning (og rengjøring) av et eksisterende anlegg hadde blitt altfor store i forhold til de veldig små mengdene biobasert plast. Dessuten hadde det ikke vært særlig bærekraftig.

Grunnen til massebalanse

For å muliggjøre bruk av biobasert plast uten å sløse med ressurser eller pådra seg store kostnader i forbindelse med fabrikkene, ble massebalansemetoden lansert. Massebalansemetoden er en viktig milepæl på vei mot en biobasert, sirkulær økonomi.

Prosessen i massebalansemetoden

Når vi vil benytte biobasert plast i våre produkter, bestiller vi den ønskede mengden fra vår produsent. Produsenten kjøper deretter de råmaterialene som trengs, og bruker dem for produksjon av plast. Problemet er at "vårt" råmateriale blandes med fossilbasert materiale, noe som gir en plast som både er fossil- og biobasert. Siden alt produseres sammen i store reaktorer, kan ikke de ulike plasttypene separeres i etterkant ettersom materialet nå er ett.

Massebalansemetoden

Av denne grunn kan vi ikke si om plastfolien eller fryseposene vi holder i hendene våre, er laget av biobasert eller fossilbasert plast. Vi vet bare at den tilsvarende mengden biobasert plast brukes og blir brukt, et eller annet sted i verden – kanskje i produktene våre. Denne prosessen/metoden kalles massebalanse.

Miljøvennlige produksjonsprosesser

Vi jobber stadig for å gjøre produktene våre mer bærekraftige og miljøvennlige. Vi tror at massebalansemetoden i dagens situasjon er den eneste måten å oppnå dette på, og dessuten gir metoden oss mulighet til å kombinere bærekraft med den høye kvaliteten til våre produkter – vår signatur. Vi håper pågående forskning sammen med økende etterspørsel etter alternative materialer og produksjonsmetoder vil føre til løsninger som i fremtiden strekker seg lenger enn massebalansemetoden.

Massebalansemetoden og Toppits®

Hos Toppits® har vi bestemt oss for å benytte massebalansemetoden, og vi jobber aktivt for en bærekraftig ressursbruk ved å benytte overflødig organisk materiale i fremstillingen av våre produkter. Vårt mål er å bare benytte gjenvunnede eller resirkulerbare ressurser i produksjonen av Toppits®-produkter når vi kommer til 2025, for nesten helt å eliminere bruken av fossile kilder.

Produkter som er fremstilt av organiske ressurser

I dagens situasjon finnes det en produkt på det norske markedet, Toppits® plastfolie i vårt Toppits®-sortiment der fremstilles av en viss andel organisk materiale. Prosessen med å øke denne andelen fortsetter stadig, samtidig som vi sakte men sikkert evaluerer nåværende materialsammensetninger. Dessuten må enkelte leverandørkjeder og produksjonsprosesser endres for at vi gradvis skal kunne klare overgangen til å produsere Toppits®-produkter av bare gjenvunnede eller fornybare kilder.

Anbefalte produkter