Hva betyr "resirkulerbar"?

Vi tror at den sirkulære økonomien bidrar vesentlig til en mer bærekraftig verden. En viktig del av den sirkulære økonomien er resirkulering. Det vil si å gjenvinne verdifullt materiale for å lage noe nytt. Vi vil ikke bare at produktene våre skal produseres av bærekraftige ressurser – de skal også kunne gjenbrukes og benyttes som råmateriale for nye produkter ved slutten av sin levetid. På den måten blir de en perfekt del av gjenvinningssyklusen.

Gjenvinning som en del av den sirkulære økonomien

For å kunne sikre gjenvinning som en viktig del av den sirkulære økonomien er det tre faktorer som er spesielt viktige: fremskritt innen gjenvinningsteknologi, mulighet for god sortering og avfallshåndtering, samt å ta hånd om de brukte materialene slik at verdien av dem beholdes i størst mulig grad. Som produsent har vi størst innflytelse på den siste delen, og vi jobber derfor spesielt for å øke gjenvinningsgraden av våre egne produkter. 

Resirkulerbare materialer

Om et produkt er resirkulerbart eller ikke, avhenger for tiden av hvilke materialer som har vært brukt for å produsere det. Jo renere materialet er, desto enklere er det å gjenvinne det. Det gjelder for eksempel den aluminiumen vi bruker i aluminiumsfolien vår. For mange plasttyper er imidlertid situasjonen litt mer komplisert. I grove trekk kan plast deles inn i tre grupper.

Gjenvinning av plast

Den første gruppen er plast som er lett å sortere og gjenvinne, og den er derfor også den typen som brukes mest.

Teoretisk sett kan plasten i den andre gruppen gjenvinnes, men fordi det bare finnes små mengder av denne typen, blir den ikke gjenvunnet. Plast, som på grunn av sine kjemiske og fysiske egenskaper ikke kan gjenvinnes i dagens situasjon, utgjør den tredje gruppen. Derfor er det bare den første gruppen med plast som er det vi kaller resirkulerbar.

Gjenvinning hos Toppits®

Et eksempel på den første typen plast er materialet i plastfolien vår. Enkelte plastfolier består av flerlagsfolier som enten kan være vanskelige å gjenvinne, eller som er produsert av ikke-resirkulerbar plast. Toppits® plastfolie er fremstilt av polyeten, en svært resirkulerbar plast, som krever kun få tilsetningsstoffer. 

Vi jobber stadig med å øke andelen plastprodukter i vårt sortiment som er lette å sortere og gjenvinne. Samtidig kjemper vi for å redusere andelen plast som er vanskelig å gjenvinne – en reduksjon som naturligvis også gjelder for andre typer materialer som er vanskelige å gjenvinne, og som finnes i våre produkter. På denne måten vil vi fremme den sirkulære økonomien og bidra til at forbrenning eller dumping av verdifullt råmateriale går ned. 

Gjenvinning av aluminiumsprodukter

Alle Toppits® aluminiumsprodukter er fullt resirkulerbare fordi det brukte aluminiumet er spesielt renset og ikke forurenset med andre materialer. Siden aluminium er et svært verdifullt materiale, er innsamling og resirkulering av aluminium svært viktig, ikke bare for den sirkulære økonomien, men også fra et økonomisk synspunkt. I tillegg kan bruk av resirkulert materiale spare mye energi sammenlignet med nytt aluminium.

Når du kaster aluminium, kan du støtte resirkulering:
- Press aluminiumsfolien eller aluminiumsbrettet sammen: På denne måten kan materialet sorteres lettere.
- Sjekk med ditt lokale avfallshåndteringsselskap for den beste måten å kaste produktene dine.
- Sterkt forurenset materiale (f.eks. fullstendig dekket med matrester) bør kastes i restavfallet

Slik kan du bidra til våre gjenvinningsprosesser

Også du kan bidra i vårt gjenvinningsarbeid. Riktig kasting og sortering av produktene våre etter bruk er like viktig som å benytte resirkulerbare materialer i produksjonen. Systemer for avfallshåndtering og sortering, i tillegg til retningslinjer for dette, er forskjellige fra land til land i Europa. Hvert land håndterer gjenvinning på sin måte. For å få vite hva som gjelder for den regionen du er bosatt i, kan du kontakte ditt lokale gjenvinningsanlegg eller din kommune. De kan gi deg anbefalinger for gjenvinning slik at du kan kaste våre produkter på en slik måte at så mye som mulig blir resirkulert!

Anbefalte produkter