Inneholder Toppits® muffinsformer PFOA?

.

Det belgiske helsetilsynet har funnet spor av PFOA (perfluoroktansyre) i Toppits® Big muffins-former (varenummer 6728124), noe som har resultert i at vi har blitt bedt om å treffe tilbake produktet fra markedet.

Produktet (med artikkel nummeret 6721824/GTIN 4006508199365) som ble testet i Belgia ble pakket av oss i 2014, og vi jobber intenst med å finne ut om produktet fortsatt er på markedet. Hvis dette er tilfelle, vil disse produktene selvsagt fjernes fra markedet umiddelbart.

Bruk av PFOA ble regulert i en forskrift fra EU-kommisjonen i juni 2017 og forbød bruken av stoffet fra 2020. Vi sjekker for øyeblikket om oppbevaringstestene våre dekker den tvilsomme batchen. Vi kan derfor foreløpig ikke si om PFOA ble brukt i produksjonen av muffinsformene. Siden EU-forordningen i 2017 har alle produkter blitt testet for PFOA, og PFOA er ikke påvist i noen av våre artikler.

For Toppits® er sikkerheten og kvaliteten på produktene våre av høyeste prioritet. Dette gjelder både i produksjonsfasen, i det tette samarbeidet med leverandører og fortløpende inspeksjoner og tester av eksterne laboratorier. Alle Toppits® produkter testes jevnlig internt og eksternt av akkrediterte og uavhengige laboratorier for å sikre at produktet oppfylles de nyeste lover og krav.